Tarieven en Vergoedingen

Prijslijst behandelingen

Standaard voetbehandeling in praktijk           € 19,00

Standaard voetbehandeling aan huis                € 20,50

Knippen nagels                                                                € 14,00

Eeltbehandeling                                                              € 10,50

Likdoornbehandeling                                                   € 10,50

Vergoedingen

Met ingang van 2015 is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.
Wanneer u onder behandeling bent van een huisarts, dient deze het zorgprofiel vast te stellen. Voor een vergoeding dient u in zorgprofiel 2, 3 of 4 te vallen. Voor deze cliënten heb ik een overeenkomst getekend met alle huisartsen die vallen onder het ECT Tiel en B.V. Chronische Zorg Gelders Rivierenland.

Basisverzekering

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan kunt u doorverwezen worden naar een podotherapeut, maar dat is alleen indien u onder behandeling bent van een internist. De podotherapeut onderzoekt dan uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met mij, uw pedicure. Ik heb een overeenkomst getekend met Penders Voetzorg Tiel B.V. en Podotherapie Toonen en Bentink in Geldermalsen en Zaltbommel.

Aanvullende verzekering

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.
Indien u geen recht (meer) heeft op vergoedingen, maar wel een behandeling wilt, betaalt u het standaard voetbehandeling tarief.

Voor cliënten met Diabetes Mellitus type 2:
Indien u recht heeft op vergoeding via uw verzekering geldt het volgende:
De vergoeding zal worden vastgesteld door uw zorgverzekering en is afhankelijk van in welk zorgprofiel u zit en of u een basis of aanvullende verzekering heeft.

Annulering afspraak

Indien gemaakte afspraken niet binnen 24 uur voor behandeling worden afgezegd of gewijzigd zullen kosten in rekening worden gebracht.

Overig

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan beantwoord ik  uw vragen graag tijdens de volgende afspraak.